Inredia talks i trappan på Inredia.jpg

Säsongsavslutning Inredia:talks med Circular Hub

Under våren har vi haft tre stycken lunchföreläsningar kring olika teman här på Inredia och vårens sista var idag fredag 24 maj. Nu blir det sommaruppehåll och nästa Inredia:talks blir 30 augusti. Dagens föreläsning hölls av Anders Breitholtz frånCircular Hub och handlade om cirkulär ekonomi.

Inför en full trappa berättade Anders om trender inom cirkulär ekonomi, betydelsen materialen utgör i en produkt och hur lätt det faktiskt kan vara att sänka sitt CO2-utsläpp. Bara genom att faktiskt ta reda på hur mycket varje produkt släpper ut kan man ta ett aktivt val. Har vi idag koll på hur olika material påverkar utsläppen?

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomisk system som är regenerativt och designat för att återskapa värde, om och om igen. För det finns stor affärsnytta med cirkulär ekonomi, det går hand i hand med resurseffektivitet genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Vi är väldigt bra på värmeåtervinning i Sverige. Vi ökar komplexiteten i våra produkter och material och sedan eldar vi upp det, reducerar det till energi. Vilket vi säger är jättebra, men jag som materialare tycker det är ganska dumt.

Anders pratade mycket om produkters livscykel, hur länge kan den här produkten leva och hur många gånger kan materialet återanvändas? Det är långt ifrån alla företag idag som har gjort en livscykelanalys på sina produkter.

Circular Hub hjälper företag med analyser och kan guida i hur produktens CO2-utsläpp påverkas av materialval. Företag kan se hur utsläppen påverkas av till exempel byta plast i en produkt. Smart va?

Vi på Inredia är så glada för att Circular Hub var hos oss och avslutade vårens serier av föreläsningar, nästa tillfälle är fredag 30 augusti.