Inredia möbelhantverk

Möbel-, design- och inredningsnätverk

Nu har vi dragit igång ett nätverk i Tibro för företag inom möbel, design och inredning. Ett nätverk som regelbundet kommer ses under året för att lyfta och diskutera viktiga gemensamma frågor. Första träffen var på Inredia där flera av Tibros möbelföretag var representerade.

Torsdag 25 april hölls det första nätverksmötet och tre punkter stod på programmet: Inredia 2.0, Möbeldagarna 5-6 oktober 2019 och projektet BaltSe@nior.

Inredia 2.0
Felicia Lans, marknadskoordinator på Inredia, presenterade lite mer konkretiserade tankar om hur vi tillsammans kan ta Inredia in i framtiden. För att få bra höjd i våra tankar har vi tagit hjälp av en inredningsarkitekt som heter Ingrid Backman. Vi har delat in ytorna i olika användningsområden och kommer nu fortsätta dialogen med olika företag som vill vara en del av Inredia. En tanke som vi vill prova på våning 2 är att skapa ett slags co-working space där man kan komma och arbeta utan att behöva boka. Läs mer och se presentationen här

Vi vill tydliggöra avsändaren och skapa användbara miljöer som inte bara blir något att gå runt och titta på.

Möbeldagarna 5-6 oktober
Möbeldagarna kommer 2019 att hållas 5-6 oktober. Marcus Peterson från SLA berättade om Möbelbilagan och möjlighet till att exponera sitt företag till en stor målgrupp. Vi vill väldigt gärna få in uppslag till redaktionella reportage till bilagan. Hör av dig direkt till Marcus eller till Tillväxt Tibro om du har idéer!

Tänk inte bara försäljning utan även varumärkesbyggande och kompetensförsörjning.

BaltSe@nioR – möbeldesign för en åldrande befolkning
Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde
och Marie Schnell, projektassistent berättade om EU-projektet BaltSe@nioR där forskare, företagare och studenter samarbetat för att ta fram innovativa lösningar för att Östersjöregionens åldrande befolkning ska kunna bo kvar hemma längre.

Inomhuspromenader, en magisk spegel och mystiska naturvarelser, seniormanikiner, sittande inomhuspromenader med träprototypen ”Let´s have a walk”, högskolans nya testlägenhet och en helt ny frivillig märkning av möbler anpassade för seniorers behov var några av de punkter som berördes. Det är Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde som varit projektledare för projektet som avslutas i dagarna.

Läs mer på www.baltsenior.com