Fotoutställning Inredia

Fotoutställning på Inredia

Under vecka 12 kommer fotoutställningen "Skogens mäktiga ekar och mystiska väsen" visas på Inredia, en utställning som berättar historier om trä, möbelkvalitet och möten mellan generationer. Fotografierna är tagna av Thomas Harrysson.

Utställningen är en del av BaltSe@nioR projektet som är ett EU-finansierat projekt som delvis drivs av Högskolan i Skövde tillsammans med aktörer runt Östersjön. Ambitionen i projektet är att förbättra livskvaliteten hos äldre medborgare. För de små och medelstora möbelföretagen är detta en växande marknad. Specialiseringen inom området kräver kreativa arbetsmetoder för produktdesign och utveckling samt kunskap om bland annat möbelsäkerhet, tillförlitlighet, specifika behov och preferenser hos seniorer och de problem de möter vid användandet av möbler bland annat.

Läs mer om projektet här