Inredias historia

Inredia har från första början alltid handlat om att skapa en innovativ mötesplats. En mötesplats för design, akademi och näringsliv. Från början var visionen att vara en samlingspunkt för världens inredare, men under årens lopp är fokuset skiftat från endast möbler- och inredning till hela näringslivet i Tibro.

2005 –

Tibro kommun, näringsliv och föreningsliv tar fram den gemensamma visionen för Tibro, Vision 2017. Visionen grundar sig i att Tibro ska utvecklas till:

  • En boplats som lockar och inspirerar
  • En mötesplats för allas intressen
  • En innovativ mötesplats för världens inredare

2009 -

Från ord till handling, det beslutas att Inredia ska bli verklighet. Ett beslut som Tibro kommun tog tillsammans med möbel- och inredningsföretagen i Tibro.

Ett hundratal arkitekter samlas i Monitorhuset och idéen om Inredia – en mötesplats för världens inredare presenteras.

2011 -

Det första spadtaget tas och den gamla skjortfabriken ska byggas om och byggas till.

2012 –

Februari – Inredia ställer ut på Stockholm furniture fair och visar upp möbler från olika Tibroföretag och presenterar Inredia som koncept.

April - Inredia ställer ut på Salone Internazionale de Mobile i Milano via Västra Götalandsregionen och Svensk form och visar upp byggnaden och konceptet Inredia.

September - Smygpremiär för Inredia på årets upplaga av möbeldagarna.

Oktober - Officiell invigning för branschen

Inredia: interior – 12 arrangeras, femårsjubileum för eventet och Material Connexions grundare kommer till Inredia i och med

lanseringen av Material Connexion i Sverige (och Tibro).

2013 -

Inrediahuset fylls med verksamhet, det anordnas workshops, Thinktanks, föreläsningar och utbildningar. Tibro kommuns näringslivsenhet jobbar i huset.

2015 –

En ny variant på företagsutställningen, inredaren Hildur Blad inreder våning två och mixar möbler och inredning från alla medverkande företag. En mer interaktiv utställning som uppmuntrar besökare att använda möblerna.

2018 –

Efter några år av olika ägandeformer, kommunalt EU-projekt och näringslivsbolag drivs Inredia helt av Tibro kommun.

2019 –

Arbetet med att utveckla Inredia till nästa nivå påbörjas, nya aktiviteter ska ske i huset, ett annorlunda upplägg på företagsutställningen och tillfälliga utställningar kommer få en del i huset.