Se utställningen Woodlife Sweden

Sveriges Arkitekter Västra Götaland visar utställningen Woodlife Sweden på Inredia under möbelveckan. En utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering.

Woodlife Sweden sätter användaren av den byggda miljön i centrum. Besökaren tas med på en resa genom Sverige med dess olika klimat och förhållanden – från stad till land, och från småskaliga till stadsomvandlande projekt.

De flesta av de projekt som presenteras här är färdigställda, vissa är på väg upp, medan andra för tillfället är starka visioner om en bättre framtid.

Utställningen är producerad 2020 av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä, Träpriset och Skogsindustrierna.

Visas på Inredia, våning tre mellan 27 sep - 3 okt