Events

Vi på Inredia arrangerar regelbundet olika typer av events och nätverksträffar i huset. Här kan du gå på föreläsningar, workshops eller företagsträffar.

Bilder från tidigare events hos oss