Tradition

Grunden till Tibros möbel- och inredningshistoria lades redan på 1800-talet då vissa bönder och torpare började snickra enkla möbler för att klara livhanken.

Skogs- och trähantering har varit Tibros viktigaste näringar sedan långt tillbaka i tiden. Under 1700-talet utvecklade bönder och torpare sitt hantverkskunnande med att sälja förädlat virke i olika former, men det var först i mitten av 1800-talet som tillverkningen av möbler tog fart på allvar.

Befolkningsökning och järnvägens tillkomst

Att det blev just möbler som blev Tibros signum har flera orsaker:

  • Befolkningsökningen under 1800-talet
  • Lagen om näringsfrihet 1864
  • Urbaniseringsprocessen
  • Den goda tillgången till sågade trävaror och vattenkraft
  • Järnvägens tillkomst 1876

Järnvägens tillkomst hade särskilt stor betydelse för den framväxande möbelnäringen eftersom den möjliggjorde transporter till de växande städerna.

Hemmatillverkning

De första möbeltyperna som producerades var enkla förvaringsmöbler, pinnstolar, gungstolar och pinnsoffor. De tillverkades i hemmen eller i små verkstadsbyggnader i anslutning till dem.

Möblerna blev med tiden mer avancerade och maskiner började användas i produktionen. På 1930- och 40-talen övergick den hantverksmässiga tillverkningen till mindre industriproduktion.

1950-70-talen – storhetstiden

Efterkrigstiden blev möbelindustrins storhetstid i Tibro och på 1950-, 60- och 70-talen expanderade industrin som aldrig förr, mycket beroende på miljonprogramsbygget 1965-1974.

Nedgången som kom på 1980-talet markerade slutet på en epok, men den är inte på något sätt början till slutet på Tibros möbel- och inredningshistoria. En del företag har försvunnit eller ombildats men många finns kvar tack vare ett genuint hantverkskunnande som gör att de kan ställa om produktionen till nya marknader och nya trender.