Brokvarn

brokvarn

Brokvarns kraftverk uppfördes 1910 och var det första kraftverket i nuvarande Tibro kommun.

1917 utvidgades kraftverket och blev utrustad med en vattenturbin för drift av en elektrisk generator samt en vattenturbin för direktdrift av såg och kvarn.

brokvarn_turbin1920 uppstod en brand som ödelade Brokvarn men kraftverket återuppbyggdes på motstående sida om ån Tidan några år senare. År 1931 ägde Kyrkefalla Elektriska andelsförening vattenkraftverk och var då utrustad med tre turbiner. 1949 byggdes ställverkshuset till och anläggningen fick då sitt nuvarande utseende. 1966 köpte Tibro kommun Brokvarns kraftverk av Brokvarns elförening.

Vattenkraftstationen Brokvarn renoverades under 2009 och två stycken nya Semi-Kaplan turbiner på 56 kW vardera installerades.

Fallhöjden är cirka två meter och beräknas att producera ca 600 000 kWh/år vilket motsvarar elförbrukningen för 30 stycken eluppvärmda villor.

brokvarn_hjulDetta är Tibro kommuns bidrag till lokal förnyelsebar energiproduktion och kraftstationen är godkänd av Energimyndigheten som ”ny förnyelsebar energikälla”.