Balteryds leaderprojekt

balteryd-leader

Sedan 2003 pågår ett projekt kring hembygdsgården i Balteryd. Ett antal föreningar, verksamma på gården, samverkar för att ge mer liv åt hela anläggningen plus ett antal sevärdheter utmed ån Tidan.

För att förverkliga dessa idéer har Leader Östra Skaraborg, vid ett flertal tillfällen, stöttat projektet. Dels initialt till en förstudie om hur man skulle gå tillväga och senare för att förverkliga projektet ”Tidsresan” för kommunens tredjeklassare. Klasserna får under en dag vistas på gården och via rollspel, tas tillbaka till år 1913. Eleverna får gammaldags kläder och nya namn och träffar gårdens folk och lärarinnan. Halva dagen ägnas åt undervisning i skolan och halva åt sysslor på gården. Förutom denna verksamhet har de olika föreningarna sina egna aktiviteter såsom julbak, midsommarfirande, motorhistorisk dag, nationaldagsfirande m.m.

Komna så långt i projektet insåg man att för att kunna gå vidare behövdes en kompetent projektledare som utvecklade idéer och tankar vidare. Man sökte och fick bidrag till projektledartjänsten och fick möjlighet att anställa etnologen Inger Widhja. Inger har nu jobbat under ett års tid och både utvecklat och breddat verksamheten. Man börjar få publik till de olika evenemangen, från ett större geografiskt område än tidigare. Även under 2013 kommer projektet att drivas av Inger med stöd från Leader. De ideella föreningarnas engagemang är ovärderligt, utan dem vore det inte möjligt att arbeta med ett så stort och omfattande utvecklingsarbete. Målet är att skapa ett besöksmål både ur lokalt och regionalt perspektiv, med natur- och kulturhistoriska förtecken. Man vill ge liv åt historien!