Balteryd

balteryd

Balteryds Gård ägs av Tibro kommun men förvaltas av Kyrkefalla hembygds- och fornminnesförening. Mangårdsbyggnaden uppfördes i samband med laga skifte i mitten av 1800-talet och är till stor del bevarad i ursprungligt skick. Gårdens anor går dock tillbaka till 1500-talet.

balteryd_kitchenTill gården hör ett antal byggnader varav två, smedjan och skolan är flyttade från andra platser i kommunen. Förutom Hembygdsföreningen har ytterligare några föreningar sin verksamhet förlagd i och vid gårdens byggnader. Som exempel på aktiviteter kan nämnas rollspelet Tidsresan där elever från årskurs 3 får leva en dag på gården och i skolan som det kunde ha gestaltat sig år 1913.

Det Stora Brödbaket är vinterhalvårets stora begivenhet för allmänheten då cirka 1500 brödkakor bakas i gårdens vedeldade ugn.

Nationaldagsfirande, midsommarfest, motorhistorisk dag samt ett flertal arrangemang under sommaren anordnas även då allmänheten är välkommen att delta i denna vackra och kulturhistoriska miljö.

balteryd-manÅn Tidan som rinner genom Tibro kommun har i alla tider haft stor betydelse för kommunens innevånare. För att spegla detta vill föreningarna med utgångspunkt från Balteryd visa de verksamheter som finns utmed ån. Föreningen Tibro längs Åna bildades där nio föreningar nu ingår.