Utställningar och traditioner

På Inredia lyfts Tibros kulturarv – möbelhantverket – fram i ljuset. Det är en mötesplats där hantverkskunnande, tillverkningsprocesser, trender och viktiga personer och händelser i Tibros historia presenteras med hjälp av bilder, texter, interaktiva kartor, ljudinspelningar, filmer – och möbler och inredning. Delar av Inrediahuset är ett modernt, interaktivt museum.

Vill du boka visningar om Tibros möbel- och inredningshistoria på Inredia eller andra platser i Tibro, kontakta museichef Eva Thörn, tel. 0504-184 14, e-post .

Utställningsytorna på Inredia är en integrerad del av interiören. Var du än är i huset får du en inblick i Tibros historia och ortens levande industri- och hantverkstraditioner ur ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv: I taken, på väggar och golv, i det glasomgärdade hisschaktet vid husets entré och i digitala, interaktiva utställningsdiskar.

Vid sidan av husets permanenta utställningar finns ytor för tillfälliga utställningar och platser, där det går att arrangera workshops, berättarkvällar och föreläsningar.

Ett stycke svensk hantverkshistoria…

Tibro har ett kulturarv som inte bara väcker intresse lokalt. Det är ett stycke svensk industri- och hantverkshistoria som sprider ljus över en epok i Sveriges historia – och en hantverkstradition som fortfarande lever och utvecklas. Detta kulturarv presenteras inte bara på Inredia utan Inredia är också porten till andra historiska miljöer i Tibro, ett historiskt kunskapsnav.

– Jag erbjuder både visningar och pedagogisk verksamhet på Inredia och ute i samhället. Dessutom kan både besökare och Tibrobor själva botanisera i Tibros historia med hjälp av appar och andra verktyg, berättar museichef Eva Thörn.

Var med och skapa historia!

De hantverkshistoriska utställningarna på Inredia kommer aldrig att bli helt färdiga. Trots att det är mycket historiskt material som har samlats in och presenteras på Inredia, så finns det alltid plats för fler berättelser, fler bilder och fler föremål, från äldre tider och från vår egen tid. Även om inte alla föremål kan visas på plats, så kan de bli tillgängliga på Inredia med hjälp av den digitala tekniken.

– Inredia är ett kunskapscentrum, dit både människor som vill bidra med material och kunskap och människor som vill fördjupa sina kunskaper om den svenska möbel- och inredningshistorien och om Tibro som ort är välkomna, framhåller Eva Thörn.