Inredia – the melting pot of interior design

Inredia är en mötesplats med en spännande inramning och den naturliga porten till både dagens och gårdagens Tibro. Här kan du stifta bekantskap med bygdens kulturarv möbelhantverket, arrangera möten, äta lunch eller skaffa dig en bättre bild av vad Tibro som ort erbjuder. Här finns personal, som står beredd att serva dig som besökare, oavsett vad du har för ärende till Tibro.

Inredia invigdes hösten 2012. Det är ett hus med många funktioner. Inredia är ett besöks- och mötescentrum för både besökare och Tibrobor. I huset finns besöks- och mötesservice, möteslokaler, kontor, en restaurang med fullständiga rättigheter och dynamiska utställningar, där Tibros gedigna möbel- och inredningshistoria presenteras och knyts ihop med nutidens och framtidens inredningskompetens. Hela Inredia präglas av Tibros levande kulturarv!

Inredia ska även fungera som en mötesplats för designstuderande, designers, möbelproducenter, arkitekter och andra som arbetar professionellt med inredningsdesign. Här kan branschfolk mötas för att skaffa sig nya kunskaper, arbeta med design- och produktutveckling – och göra affärer. Inredia ska bli ”the melting pot of interior design!

Inredia är inrymt i en gammal skjortfabrik från 1944. Det är en byggnad på 1 500 kvadratmeter i tre plan.

Samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå

Inredia är i grunden mycket mer än ett hus. Det är ett projekt som handlar om samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå, om att länka samman formgivare och tillverkare, stärka befintliga producenter, skapa nya inredningsupplevelser och en internationell plattform för svensk inredning. Meningen är att Inredia ska bli en smältdegel för inredningsdesign, the melting pot of interior design.

Inredia är ett regionalt designprojekt med flera starka finansiärer. EU stödjer projektet genom att bidra med 6,7 miljoner kronor från organisationens regionala utvecklingsfond under tre år.

Inredia – ett visionsprojekt blir verklighet

Att Inredia skapas i Tibro är ingen tillfällighet. Tibro är en kommun med 10 800 invånare, där möbler och inredningslösningar har formats och tillverkats i 150 år. Det är en ort med stark entreprenörsanda och människor som tycker att det är naturligt att samarbeta.

Att Inredia blir verklighet har sin grund i den framtidsvision, Vision Tibro 2017, som kommunen, näringslivet och föreningslivet tog fram gemensamt 2005. En bärande tanke i visionen är att skapa en innovativ mötesplats för världens inredare och i juni 2009 bestämde sig kommunen och näringslivet gemensamt för att gå från ord till handling – genom skapandet av Inredia. Samtidigt är Inredia tänkt att vara navet för all utveckling i Tibro – och en levande mötesplats för alla. Varmt välkommen hit!