Prototyplabbet på Inredia

Vad händer när vi kombinerar traditionellt hantverkskunnande i trä med modern CNC-teknik?

Välkommen till vån 2 på Inredia, torsdagen den 15 sept för att ta reda på det.

Affisch - Prototyplabbet

Projektet Prototyplabbet ryms under utvecklingsarbetet av verksamheten Inredia kallat Inredia 2.0.

Projektet som nu ställs ut syftar till att undersöka hur hantverkskunnande kring trä kan kombineras med modern CNC-teknik i ett laborativt och experimentellt ramverk. Målet har varit att projektets olika parter ska utveckla ett lärande kring hur hantverkskunskap kan kombineras med modern produktionsteknik genom att ta fram olika prototyper där materialet trä utmanas.

Utmaningen som de medverkande har ställts inför handlar om att arbeta med sammanfogningar av två eller flera trästycken utan att använda lim eller stål.

Genom att utgå från träets egenskaper tillsammans med en smart formgivning kan tex olika möbelbeslag undvikas. En liknande applikation inom industrin där endast en sorts komponent nyttjas skulle ge en betydligt hållbarare lösning med tex färre transporter involverade, mindre energikonsumption och en enklare återvinning.

Utställningsplansch_20160905_förhandskopia

Case Studio

Utställningsplansch_

Projektet har stöttats av Tibro kommun.