Företagsutställning Kreativa Ytan

Företagsutställnigen 2017 är en dynamisk transformering från utställning till en tillåtande kreativ yta. Vi förflyttar oss vidare från att se och känna på möbler, inredning och material från Inredias medlemmar till att göra. Kreativa ytan bjuder in till möten, studier, arbete, lek, vila eller vad just du behöver. Använd, prova, skapa, tillverka, visa, berätta, utveckla, testa…

Årets utställning har formats och inretts av Weronica Darius från Arkoform i Falköping.

Välkommen till ett tillåtande och kreativt Inredia!