Design vs Tradition

Ena5

28 april- 6 juni
Vernissage 28 april kl 13.oo

Hantverkscentrum visar sex stolar i en utställning på Inredia som handlar om hur det moderna möter det traditionella.
Fyra av stolarna är framtagna genom ett samarbete med designskolan Art College i Göteborg.  Art Colleges elever fick i uppdrag att designa fyra stolar med MÖTE som tema. Designeleverna fick också i uppdrag att få med de traditionella hantverken så som dekormåleri, tapetsering, förgyllning, träbildhuggeri och möbelrestaurering.

Eleverna på Trähantverk har sedan byggt stolarna efter de ritningar och modeller i papp som designeleverna skapat. Därefter har eleverna på de andra avdelningarna utfört de andra hantverken i samarbete med trähantverkeleverna. En stor vinst med  projektet är elevernas förståelse för hur det är att jobba i nära samarbete med en designer och vad man måste ta hänsyn till i en sådan situation.

Projektet avslutades med att stolarna ställdes ut på Stockholm Furniture Fair februari 2016.

De två sista stolarna visar på hur en stol kan se ut innan och efter restaurering samt tapetsering/rottingflätning. Dessa traditionella hantverk strävar efter att bevara och återskapa en möbel till ett brukbart och tilltalande skick, vilket är räddningen för att bevara vår kulturhistoria i många fall. Stolarna har varit ett samarbetesprojekt mellan eleverna på Möbelrestaureringen, stolarna visades på Stockholm Furniture Fair 2015.

Viktiga telefonnummer 2015