Branschskolans föreläsningar och workshops

Omforma – Nya strukturer för designbranschen är ett resultat av en undersökning som genomförts inom projektet Omforma där man studerat maktstrukturerna i designbranschen. Projektet har drivits av en grupp formgivare som ville veta hur det faktiskt är ställt i designbranschen. Genom enkät, intervjuer, statistik, fokusgrupper och workshops steg en bild fram av en bransch präglad av könsuppdelning, likriktning och en maktelit omedveten om sig själv. Kön, etnicitet, ålder och klass är känsliga för de delar av branschen som de undersökte: produktdesigner, industridesigner, textildesigner och möbeldesigner. Föreläsningen vänder sig till hela designbranschen och även politiker, men i förlängningen påverkas vi alla av hur branschen fungerar. Design omger oss dagligen – vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.

När: 8 jan kl. 13.00
Plats: Inredia
Anmälan: till senast 4 januari

 

Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar.

Föreläsningen ger konkreta exempel och tydliggör hur Employer Branding och HR kan, och bör, gå hand i hand med affärsnyttan och hjälper dig att göra ditt företag, eller din organisation, än mer framgångsrik.

När: 18 kl. 13.00
Plats: Inredia
Anmälan: till senast 14 januari