Branschskolans föreläsningar och workshops

Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar.

Föreläsningen ger konkreta exempel och tydliggör hur Employer Branding och HR kan, och bör, gå hand i hand med affärsnyttan och hjälper dig att göra ditt företag, eller din organisation, än mer framgångsrik.

När: 18 kl. 09-12
Plats: Inredia
Anmälan: till senast 14 januari