Inredia 2.0

Under vintern har vi på Inredia jobbat med utvecklingen av huset och dess funktioner. Vi vill öka användningen av huset och få fler besökare hit. Vi vill förstärka Inredia som ett nav för näringslivet och därför ha mer utställningsytor i huset och inte bara på andra våningen. Ett besök här ska ge dig en tydlig bild och känsla för Tibro som plats och vilka kompetenser som finns här.

Utställningar
En bärande del av Inrediahuset är historiska utställningar och företagsutställningar, de har under åren varit mestadels på våning två och varit något som besökare endast tittat på. Vi vill ändra på det och göra utställningarna till funktionella ytor som våra besökare kan använda. Det gör huset blir en plats för de som vill jobba en stund emellan möten men även känslan för företagen och produkterna blir starkare när de används och inte endast betraktas. Under våren kommer husets företagsutställningar att förändras och bytas ut successivt.

Tillfälliga utställningar
Vi kommer viga en del av husets andra våning till tillfälliga utställningar, här får övriga näringsliv en plats att kunna visas upp - med en konstnärlig twist. Här kan det tillexempel vara fokus på produktutveckling eller hur olika produkter är uppbyggda. Det kan vara ett konstverk gjort av okonventionella material eller kanske en utställning kring cirkularitet.

Hjälp av proffs
Men vi klarar inte av allt det här jobbet själva, därför har vi tagit hjälp av inredningsarkitekten Ingrid Backman som efter många år på White i Göteborg numera driver egen firma. Hon har jobbat med flera möbelföretag i Tibro och har bra koll på trakten här och hjälper oss i gestaltningen av huset. Tillsammans med henne har vi diskuterat och bollat idéer kring huset och vad vi vill visa upp.

Plats för arbete
Ibland behöver man ett ställe att jobba ifrån någon timme emellan möten, eller så pockar tvättmaskinen på uppmärksamheten när man jobbar hemifrån - oavsett anledning så ska man kunna jobba på Inredia. Därför jobbar vi just nu med att skapa ännu flera platser för eget arbete och vi har tankar på att starta upp någon form av co-working space eller coffice.

Event och aktiviteter
För att samla hela Tibros näringsliv och inte enbart möbelbranschen kommer vi anordna fler event och aktiviteter på Inredia med olika fokus. Det första steget i den riktningen är Inredia:talks och vi kommer jobba mer det under året.